01 jun 2021

Undgå fortsat CORONA smitte

Der kræves en henvisning fra egen læge inden en konsultationstid aftales

Alle med Corona relaterede symptomer, skal undlade at ankomme i klinikken.

Vi tilstræber fortsat afstand mellem patienter og personale, og kortest mulige konsultationer.

Afbud kan senest kl. 07 samme morgen indtelefoneres på telefonsvarer (oplys navn + cpr. nr. og om du ønsker ny tid)

Pårørende opfordres til at tage plads på dertil opstillede stole udenfor klinikken og tilkaldes pr. mobil ved behov.