01 jun 2021

Undgå fortsat CORONA smitte.

Der kræves en henvisning fra egen læge inden en konsultationstid aftales

Alle med Corona relaterede symptomer, skal undlade at ankomme i klinikken.

Vi tilstræber fortsat afstand mellem patienter og personale, og kortest mulige konsultationer.

Telefonkonsultation kan arrangeres hvis relevant med Gitte (læge) eller Susanne (sygeplejerske) afhængigt af problemstillingen. Kontakt klinikken i tlf. tiden 75840500 kl 10-12.

Afbud kan senest kl 07 samme morgen indtelefoneres på telefonsvarer (oplys navn + cpr. nr og om du ønsker ny tid efter sommerferien)

Ved tvivl om egen smitterisiko ved fx. kronisk hoste, tages en covid19-test med svar senest muligt inden ankomst.

Pårørende opfordres til at tage plads på dertil opstillede stole udenfor klinikken og tilkaldes pr mobil ved behov.